foto 1 foto 2

Euroklíče v kraji pomáhají zdravotně znevýhodněným i rodičům malých dětí

Evropský projekt Euroklíč, s tradicí trvající již více než čtvrt století, je postupně realizován také v Jihomoravském kraji. Celkem 51 eurozámků a 4049 euroklíčů pomůže do konce roku 2012 zlepšit dostupnost veřejných služeb osobám se zdravotním postižením, rodičům dětí do tří let a také těm, kteří přijedou na návštěvu. Jihomoravský kraj se stává dalším regionem v Evropě, kde je tato jednoduchá, ale významná pomůcka samozřejmostí.

„Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území České republiky rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, jako jsou například výtahy, svislé a schodišťové plošiny,“ připomněl význam euroklíče Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. „V Jihomoravském kraji se konkrétně jedná o odbornou instalaci 51 speciálních zámkových systémů do veřejně přístupných objektů a o distribuci 4049 euroklíčů, zčásti financovaných Jihomoravským krajem a zčásti Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,“ řekl Václav Krása.

„Jihomoravský kraj pro rok 2012 podpořil realizaci projektu částkou ve výši jednoho milionu korun - za ni bylo nakoupeno téměř 2 000 euroklíčů a v současné době se instaluje 30 eurozámků,“ uvedl k projektu JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.

„V minulém roce žilo v Jihomoravském kraji cca 53 000 držitelů průkazek TP, ZTP a ZTP/P. Euroklíč v rámci tohoto projektu obdrží zejména ti, kteří vzhledem ke svému handicapu takovou formu pomoci nejlépe využijí,“ konstatoval PhDr. Jiří Altman, člen Rady Jihomoravského kraje pro sociální oblast.

Centrálním distribučním místem euroklíčů pro Jihomoravský kraj je Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR pro JMK, Cejl 892/32, Brno. Dále budou Euroklíče distribuovány ve spolupráci se sociálními odbory 21 obcí s rozšířenou působností.

K projektu se v České republice připojila i Síť mateřských center. „Rodiče s dětmi v kočárcích mají přibližně stejné problémy s mobilitou jako vozíčkáři, zvláště při delších cestách, proto je většina moderních bezbariérových sociálních zařízení osazena také přebalovacím pultem. Pro rodiče s malými dětmi tak bude cestování o něco důstojnější,“ podotkla Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center.
foto JMKfoto JMKfoto JMK