foto 1 foto 2

Otevřena 3. výzva pro podávání žádostí o grant v programu SoMoPro II

Dne 10. srpna 2012 byla otevřena 3. výzva pro podávaní žádostí o grant v programu SoMoPro II.

Program SoMoPro II se zaměřuje na financování dlouhodobých pobytů zahraničních a navrátivších se českých výzkumníků na jihomoravských výzkumných pracovištích. SoMoPro II je programem Jihomoravského kraje, kofinancovaným ze 7. rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace - Akce Marie Curie.

Všechny informace o výzvě jsou zde: http://www.jcmm.cz/en/3rd-call-for-proposals.html

Obecné informace o programu SoMoPro zde: http://www.jcmm.cz/en/somopro.html .
foto JMK