foto 1 foto 2

Delegace mládeže z Estonska navštívila kraj

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek v pátek 10. srpna 2012 přijal v prostorách krajského úřadu delegaci mládeže z estonského města Kilingi-Nõmme, která na jih Moravy zamířila prostřednictvím programu Mládež v akci.

Delegace z Estonska navštívila Jihomoravský kraj v rámci projektu ''I já jsem mladým aktivním Evropanem'', jehož realizátory jsou město Olešnice a estonské město Kilingi-Nõmme. Partnerství mezi jihomoravskou Olešnicí a Kilingi-Nõmme funguje již desátým rokem.

Program Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity. Podrobnosti na www.mladezvakci.cz .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK