Informace č.j. JMK 48448/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 48448/2007                Suchá /1522                                                 13.4.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 10.4.2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 47122/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii materiálu schváleného v bodě 11 na 112. zasedání Rady Jihomoravského kraje týkajícího se zahraničních pracovních cest představitelů Jihomoravského kraje. Dále byla na 112. zasedání RJMK schválena zahraniční pracovní cesta člena Rady Jihomoravského kraje Ing. Jaroslava Pospíšila do Slovenské republiky (Skalice) dne 1. 5. 2007.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů 

                            

Přílohy: dle textu