foto 1 foto 2

Úplná uzavírka Husovického tunelu v Brně

Upozorňujeme řidiče, že od pátku 10. srpna (od 21.00 hod) bude zahájena úplná uzavírka Husovického tunelu v Brně, který je součástí silnice I/42 Brno - Velký městský okruh.

Husovický tunel bude úplně uzavřen v obou směrech jízdy z důvodu nezbytných úprav technologických zařízení tunelu (kompletní rekonstrukce větrání tunelu, řídícího a kamerového systému, požárně odolných prostupů, elektrické instalace a dalších technologií), a to od 10.8.2012 (od 21.00 hod) do 31.8.2012 (do 12.00 hod). Objízdná trasa ve směru na Svitavy je nařízena po ul. Provazníkova, Drobného, Sportovní, dále směr Svitavy. Objížďka ve směru na Olomouc je nařízena ve stejné trase - tj. ulicemi Sportovní, Drobného a Provazníkova, dále směr Olomouc.

Ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi, a.s. budou po dobu uzavírky a objížďky upraveny signální plány světelných signalizačních zařízení křižovatek na objízdné trase tak, aby byly upřednostněny hlavní objízdné směry.