foto 1 foto 2

Jižní Moravu navštíví guvernér iráckého regionu Ninavah

Rada projednala zprávu o vyřizování podnětů doručených na krajskou protikorupční linku

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání v pondělí 30. července 2012 projednala zprávu o vyřizování podnětů doručených na Protikorupční linku Jihomoravského kraje za období od 1. 1.2012 do 30. 6. 2012.
„Protikorupční linka Jihomoravského kraje je jedna z mála v zemi, která funguje. Občané se na nás obracejí s nejrůznějšími podněty, které řešíme buď na úrovni krajského úřadu, nebo je podle závažnosti postupujeme Policii ČR,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Během prvního pololetí letošního roku bylo prostřednictvím Protikorupční linky podáno 13 podnětů (z toho 12 anonymních). Nejvíce podnětů bylo podáno v písemné podobě (6), další byly zasílány elektronicky (4) a byla využita i telefonická linka (3).
Z celkového počtu podnětů se jich pět týkalo Jihomoravského kraje, jeho orgánů, zaměstnanců či členů, popř. příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem. Předmětem šetření ze strany pracovníků Protikorupční linky se staly tři podněty, u nichž po prověření nebyly zjištěny indicie nasvědčující korupčnímu jednání ze strany dotčených subjektů. Jeden z podnětů byl vzhledem ke svému obsahu postoupen orgánům činným v trestním řízení, u jednoho pak bylo zjištěno, že orgány činné v trestním řízení již šetření vedou.
Prostřednictvím linky bylo také doručeno pět podnětů (z toho 4 anonymní), které byly s ohledem na nedostatek kompetencí JMK založeny bez dalšího šetření. V jednom případě byla pisateli zaslána odpověď s vysvětlením kompetencí kraje.
Dva podněty, jež se netýkaly Jihomoravského kraje, byly postoupeny orgánům činným trestním řízení k dalšímu šetření a jeden podnět byl předán k prověření cizinecké policii.

 Jižní Moravu navštíví guvernér iráckého regionu Ninavah

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání v pondělí 30. července 2012 schválila šestidenní návštěvu Atheela A. Al – Nujaifiho, guvernéra iráckého regionu Ninavah s doprovodem.
Cílem návštěvy, která navazuje na červnovou obchodní misi jihomoravských firem do Mosulu je detailní obeznámení se s podnikatelským prostředím v kraji a s jeho kulturní a turistickou vyspělostí. Program bude sestaven ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy. Pro jihomoravské podnikatelské subjekty se nabízí možnost zejména stavebních zakázek (mosty, nová fakulta, silnice apod.). Guvernéři v Iráku z titulu své funkce rozhodují přímo o významných zakázkách.
 

Jihomoravský kraj se chystá na obhajobu prvenství na Hrách letní olympiády dětí a mládeže

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání v pondělí 30. července 2012 schválila účast reprezentace Jihomoravského kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže (LODM) ČR ve Zlínském kraji, které se budou konat ve dnech 23. až 28. června 2013.
Jihomoravský kraj zajišťuje přípravu a účast reprezentace Jihomoravského kraje na projektu Českého olympijského výboru Olympiáda dětí a mládeže ČR od roku 2003. „V předcházejících pěti ročnících letních her Jihomoravský kraj čtyřikrát zvítězil v soutěži krajů, jednou se umístil na druhém místě. Na jižní Moravě se tato olympiáda konala v roce 2005,“ řekl na tiskové konferenci náměstek hejtmana Stanislav Juránek.
Do programu Her VI. LODM bylo zařazeno celkem 16 sportovních a dvě kulturní soutěže. Předpokládaná účast Jihomoravského kraje je 220 účastníků z toho 180 dětí a 40 osob doprovodu – trenérů a vedoucích. Z řad reprezentantů ČR pochází pravidelně vlajkonoš výpravy Jihomoravského kraje – na letošních Hrách zimní olympiády dětí a mládeže v Ostravě jím byl badmintonista Petr Koukal, který byl vlajkonošem výpravy ČR při pátečním zahájení olympiády v Londýně.

Náměstek Juránek informoval také o uzavření 150 konkurzů na místa ředitelů škol a školských zařízení. „Dnes rada jmenovala do funkce ředitelky Základní školy v Pohořelicích dr. Jitku Kaňovskou. Ze 150 jmenovaných ředitelů je 35 ředitelů nových, z toho se však ředitelé 17 příspěvkových organizací do konkurzního řízení již nehlásili. Ve 115 případech byli na základě konkurzního řízení jmenováni stávající ředitelé,“ řekl náměstek Juránek.
Přehled všech jmenovaných ředitelů a ředitele škol a školských zařízení  ZDE (xls, 71 kB)

Kraj bude reagovat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Zásad územního rozvoje JMK

Radní David Macek informoval na tiskové konferenci po jednání Rady Jihomoravského kraje 30. července 2012 o dalších krocích krajské samosprávy a krajského úřadu poté, co kraj obdržel rozsudek Nejvyššího správního soudu k zamítnutí Zásad územního rozvoje kraje.
„Uskutečnily se semináře k Zásadám územního rozvoje kraje se starosty všech obcí v kraji, kteří o to projevili zájem. Máme tedy aktuální názory starostů z celé jižní Moravy ke zrušeným Zásadám územního rozvoje, tedy i podklady k tomu, abychom mohli připravovat zadání nových Zásad. Rada to dnes vzala na vědomí. Uvedený proces je svázaný s celou řadou lhůt. Zdá se nicméně, že do 3. října by mělo být připraveno k projednání do rady a zastupitelstva nové zadání Zásad územního rozvoje kraje. Znamenalo by to, že by to mohlo stihnout ještě toto krajské zastupitelstvo.
Paralelně s tímto postupem konzultujeme s řadou subjektů možnost podání ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu. Na tuto záležitost máme šedesátidenní lhůtu. Ta vyprší 24. září.
Zásady územního rozvoje byly žalovány v desítkách bodů, pouze tři z těchto bodů shledal Nejvyšší správní soud jako hodné zamítnutí. Především mě těší, že alternativní dopravní koncepce, kterou naši oponenti předkládali jako správnou pro Jihomoravský kraj, se u Nejvyššího správního soudu ukázala jako nereálná. Naopak Nejvyšší správní soud nemá žádné výhrady ke koncepci páteřní dopravní infrastruktury kraje, jak vyplývá z rozsudku. Jsem také rád, že veškeré námitky a připomínky, které kraj projednával, byly vypořádány v souladu se zákonem,“ uzavřel radní David Macek.
foto JMKfoto JMKfoto JMK