foto 1 foto 2

Krajská rada se zabývala situací na valtické vinařské škole

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 30. července 2012 vzala na vědomí výsledky inspekční činnosti České školní inspekce a výsledky šetření stížností odborem školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje z června a července roku 2012 na Střední odborné škole vinařské a Středním odborném učilišti zahradnickém, Valtice, Sobotní 116.

„Předpokládám, že inspekční zpráva bude po projednání České školní inspekce s vedením školy zveřejněna standardně na webu obou organizací, jak to bývá zvykem. Všechny uvedené připomínky budu projednávat s ředitelkou školy a na nejbližším jednání rady předložím materiál, kde se s těmito problémy vyrovnáme,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek a dodal: „Po kvalitativní stránce s touto školou nemůžeme být spokojeni. Je známo, jaké byly na škole výsledky maturitních zkoušek. Jestliže chceme, aby tato škola měla co nejvyšší úroveň, tak zcela jasně pro to musíme učinit jako zřizovatel kroky.“

„Očekávám, že bude vyhodnocen obsah inspekční zprávy, případně kontrol, které zde provedl krajský úřad. Protože jde o specializovanou střední školu, jedinou tohoto druhu v republice, zřídil jsem poradní sbor, který se bude věnovat koncepci této školy,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. „Poradní sbor složený z odborníků v oblasti vinařství a vinohradnictví začne fungovat po prázdninách. Budeme chtít, aby škola byla do budoucna opravdu výkladní skříní jižní Moravy, protože vinařství a vinohradnictví je naší chloubou. Chceme mimo jiné, aby více spolupracovala s Mendlovou univerzitou,“ uvedl hejtman Hašek.