foto 1 foto 2

Cena Jihomoravského kraje bude udělena již podeváté

Stejně jako v předchozích letech i letos bude udělena významným osobnostem Cena Jihomoravského kraje. Návrhy mohou podávat zastupitelé, obce, spolky, ale i jednotliví obyvatelé kraje až do 31. srpna.

Podané návrhy na udělení této ceny bude shromažďovat vedoucí odboru kancelář hejtmana. Krajští zastupitelé budou o oceněných rozhodovat v průběhu září. Předání Cen Jihomoravského kraje se letos uskuteční v závěru října.

„Udělením Ceny Jihomoravského kraje oceňujeme vynikající zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na jižní Moravě narodily, žijí nebo jsou s naším regionem spojeny svým působením. Vím, že takových osobností, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, má náš kraj mnoho. Věřím proto, že budeme moci takto na jejich život a dílo upozornit nejširší veřejnost,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
 

Náležitosti podání návrhu na udělení Ceny Jihomoravského kraje jsou:

 

Průvodní dopis adresovaný na vedoucí odboru kancelář hejtmana, ve kterém je uvedeno:

 

- jméno navrhovaného člověka a kontakty na navrhujícího i navrhovaného (adresa, telefon)

- zdůvodnění návrhu na Cenu Jihomoravského kraje

- životopis navrhovaného

 

Obecné informace o Ceně JMK najdete na: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=112618&TypeID=2