foto 1 foto 2

Hašek: Kraj pořídí nové sanitky pro záchranáře

Rada Jihomoravského kraje v pondělí 16. července 2012 schválila nákup sedmnácti nových vozidel rychlé lékařské pomoci pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje (ZZS JmK) v celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky 31,7 mil. korun bez DPH.

Finanční zdroje ZZS JmK umožnily v roce 2012 nákup čtyř vozidel, což neodpovídá plně potřebám obnovy této zdravotnické techniky. Organizace využívá při poskytování přednemocniční neodkladné péče celkem 72 vozidel. S ohledem na zatížení a opotřebení vozů odpovídá roční potřeba obnovy osmi až devíti z nich.

„Rada kraje rozhodla o nákupu s vědomím odpovědnosti za bezproblémové poskytování přednemocniční neodkladné péče a připravenosti zdravotnických pracovníků pro případ mimořádné události většího rozsahu. Pořízení nových vozidel zkvalitní poskytovanou péči, zvýší bezpečnost přepravovaných osob a zlepší pracovní podmínky záchranářů,“ uvedl k záměru hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Vzhledem ke značnému rozsahu dodávky, termínům vyplývajícím pro zadavatele veřejné zakázky ze zákona a době nutné k výrobě vozů a jejich úpravě pro potřeby rychlé lékařské pomoci dojde k dodávce nových vozů v průběhu první poloviny roku 2013.