foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek otevřel průtah obcí Svatobořice-Mistřín

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu s náměstkem Václavem Horákem ve čtvrtek 12. července 2012 slavnostně otevřeli průtah obcí Svatobořice-Mistřín.

Stavbu “II/422 Svatobořice-Mistřín, průtah, II. stavba” v celkové hodnotě 22,8 milionu korun realizoval Jihomoravský kraj prostřednictvím Regionálnímu operačnímu programu ROP NUTS 2. Jak uvedl hejtman Michal Hašek, nová silnice přináší nejen další zkvalitnění silničního propojení mezi Kyjovem a Hodonínem, ale především zvýší bezpečnost silničního provozu v centru samotné obce. „Jsem rád, že se při výstavbě nové silnice stavební firmě podařilo dodržet určený termín dokončení a místní obyvatelé tak nebyli vystaveni negativním vlivům stavby déle, než bylo smlouvou určeno – tedy něco málo přes dva měsíce. Jako hejtmana mne také těší, že celková cena - 22,8 milionu Kč - představuje oproti ceně kontrolní více než 40 % úsporu. I v době hospodářské krize tak Jihomoravský kraj dokáže investovat do zlepšování silniční infrastruktury v regionu,“ řekl k otevření nové silnice Michal Hašek.

Tisková zpráva Správy a údržby silnic JMK ZDE (doc, 5,6 MB).
foto JMKfoto JMKfoto JMK