Závěr kontroly ministerstva kultury v Lednici zní: bez výhrad

Ministerstvo kultury v těchto dnech doručilo zástupcům sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, které realizuje projekt „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“, oficiální výsledky kontroly, kterou zde dle plánu kontrol v červnu provedlo ministerstvo kultury. Jak se konstatuje v protokolu o provedené kontrole, nebyly při ní shledány žádné nedostatky.

„Společný zájem Ministerstva kultury České republiky a Jihomoravského kraje, kterým je oprava chátrajícího barokního skvostu – zámeckých jízdáren v Lednici -, se v uplynulém období stal terčem negativní mediální kritiky. Jsem proto rád, že výsledky kontroly ministerstva kultury, o kterou jsem osobně požádal, všechny spekulace vyvracejí,“ okomentoval výsledky kontroly hejtman Michal Hašek.

Jak následně dodal, Jihomoravský kraj jako jeden z iniciátorů obnovy zámeckých jízdáren v Lednici bude i nadále tento projekt podporovat. „Budoucnost a rozvoj Lednicko-valtického areálu musí zůstat společným zájmem Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje. Zámecká jízdárna v Lednici se po mnoha letech dočká skutečného znovuoživení a obnovy na multifunkční centrum, které bude sloužit především vzdělávacím účelům a v neposlední řadě občanům nejen z jižní Moravy, ale i celé republiky,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Jihomoravský kraj je jedním ze zakladatelů sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, které je příjemcem dotace z Integrovaného operačního programu. Jeho členy jsou dále obec Lednice, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita a Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava. Partnery sdružení jsou dále Vysoké učení technické v Brně a Biosférická rezervace Dolní Morava, spolupracujícím subjektem je Národní památkový ústav v Praze.

Podrobnosti o projektu: www.mczl.cz .