foto 1 foto 2

Fotografická soutěž vyhlášená sítí PURPLE

Jihomoravský kraj je od roku 2010 členem evropské sítě perirurbánních regionů PURPLE. Periurbánní regiony jsou regiony v zázemí velkých evropských měst.

Problematika periurbánních regionů je interdisciplinární, dotýká se zejména rozvoje venkova, regionálního rozvoje, oblasti životního prostředí a územního plánování. Síť vznikla v roce 2004 a jejím hlavním úkolem je mimo jiné propagovat úspěšnou socioekonomickou přeměnu v periurbánních regionech a jejich zemědělském sektoru, ovlivňovat vytváření evropské a regionální venkovské/zemědělské politiky, fungovat jako platforma pro periurbánní regiony, aby mohly sdílet znalosti a dobrou praxi, dále pomáhat při síťování, navazování kontaktů mezi existujícími projekty, propagování nových transevropských iniciativ v této oblasti a vytváření partnerství pro projekty kofinancované z EU.

Více informací o síti PURPLE je možné získat na internetové stránce: http://www.purple-eu.org/ .

V současné době vyhlašuje síť PURPLE fotografickou soutěž, ve které chce získat fotografie evropských periurbánních prostor a ukázat jejich rozmanitost. Podmínky účasti v soutěži jsou obsaženy v přiložených souborech: dokument 1(doc, 580 kB) a dokument 2 (doc, 760 kB).