foto 1 foto 2

Krajská rada udělila první tituly Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje

V letošním roce bude poprvé udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, kterým budou oceněni řemeslníci z jižní Moravy. Řemeslníky do soutěže nominovala muzea zřizovaná Jihomoravským krajem.

Hlavním kritériem pro nominaci byla skutečnost, že dotyčný ovládá v daném oboru výjimečnou nebo jedinečnou tradiční technologii nebo tradiční lidovou techniku a předává své dovednosti a zkušenosti následovníkům. Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje kromě těchto kritérií posoudila, do jaké míry jsou výrobky nominovaných řemeslníků estetické, jakou mají užitnou hodnotu, a zda se dodržují tradiční materiály, vzory a barevnost.

„Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje je určen osobám, které ovládají dovednosti tradiční rukodělné výroby a předávají tyto dovednosti příštím generacím. Titul se uděluje pouze v rukodělných řemeslných oborech, které jsou zásadním způsobem ohroženy, nebo kterým hrozí zánik. Nositel bude nominován na ocenění Nositel tradice lidových řemesel, udělovaným Ministerstvem kultury ČR,“ řekl krajský radní Pavel Balík.

Prvními dvěma laureáty se rozhodnutím krajské rady stali pan Bohumil Šikula z Kyjova v oboru bednář a paní Růžena Kozumplíková z Blatnice pod svatým Antonínkem v oboru pletení z orobince.

Slavnostní udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje se uskuteční na XX. Hrnčířském jarmarku v Kunštátu na Moravě v sobotu 15. září 2012.