foto 1 foto 2

Uzavírka silnice I/41 „Brno – dálniční přivaděč Brno - jih“ v úseku Mariánského náměstí (křižovatka s ul. Kšírovou)

Z důvodu výstavby vodovodu v ul. Kšírova (v měsíci červenci a srpnu), v MČ Brno – jih, bude ode dne 29. června od 19.00 hodin částečně uzavřena silnice I/41 „Brno – dálniční přivaděč Brno - jih“, a to v úseku Mariánského náměstí (křižovatka s ul. Kšírovou).

Dopravní opatření budou provedena i na přilehlých úsecích silnice I/41 - tj. kromě Mariánského nám. i na ul. Svatopetrská a částečně i na ul. Hněvkovského. Silnice I. třídy bude průjezdná pro veškerou dopravu vždy pouze jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy.

Investorem stavby vodovodu je Statutární město Brno zastoupené Brněnskými komunikacemi, a.s., zhotovitelem stavby je firma IMOS BRNO a.s.

Silnice I. třídy bude částečně uzavřena (po etapách) v termínech od 29.6.(od 19.00 hod.) do 8.7.2012. Práce na zapravení vozovky silnice I. třídy budou probíhat o dalších prázdninových víkendech – 14.7. -15.7.2012 a 25.8.-26.8.2012 (náhradní termín v případě nepříznivých klimatických podmínek pro realizaci obrusné vrstvy je poslední prázdninový víkend 1.9.-2.9.2012).