foto 1 foto 2

Kraj dosud neobdržel oficiální rozsudek, kterým Nejvyšší správní soud zrušil zásady územního rozvoje

Rada Jihomoravského kraje na své čtvrteční schůzi 28. června 2012 vyslechla informace vedoucích příslušných odborů krajského úřadu v souvislosti se situací, kdy Nejvyšší správní soud zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Hejtman Michal Hašek konstatoval, že do dnešního dne (28. 6. 2012) kraj neobdržel oficiální rozsudek soudu s jeho podrobným odůvodněním. Obojí je přitom velmi důležité pro další kroky kraje. „Nicméně připravujeme se jak na alternativu podání ústavní stížnosti, na kterou máme šedesátidenní lhůtu po doručení rozsudku Nejvyššího správního soudu, tak na alternativu přípravy a předložení nového zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Ty musí posoudit a schválit rada a zastupitelstvo,“ potvrdil hejtman. Jak následně dodal, rada byla informována o obecném harmonogramu. Podle něj by po doručení a prostudování rozsudku řádově do tří měsíců mohlo být orgánům samosprávy předloženo zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, na jehož základě by se rozběhly práce na nových zásadách územního rozvoje.

„Je zřejmé, že ve všech bodech, kde Nejvyšší správní soud potvrdil stanovisko a postup jihomoravské krajské samosprávy při tvorbě zásad územního rozvoje, převezmeme tyto věci i do nového zadání. Testem soudní kontroly totiž výrazná část zásad územního rozvoje prošla. V těch bodech, kde shledal soud problémy a kvůli kterým zrušil zásady územního rozvoje, budeme hledat alternativní postupy. Necháváme dělat revizi původní dokumentace, právníci kraje připravují informace o případné odpovědnosti za škodu, pokud byla způsobena,“ konstatoval hejtman, který bude v této souvislosti jednat s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou.

Kraj zrekonstruuje dvě zařízení sociální péče

Rada Jihomoravského kraje ve čtvrtek 28. června 2012 schválila investiční záměry na komplexní rekonstrukci Domova Hvězda a rekonstrukci Domova pro seniory Hostim.

V případě Domova Hvězda v Nových Hvězdlicích se počítá s rekonstrukcí hygienického zázemí a příjezdových cest za 4,4 milionu korun. Nové prostory budou uzpůsobeny pro pohyb vozíčkářů a osob upoutaných na lůžko.

Předpokládané celkové náklady na rekonstrukci Domova pro seniory Hostim činí 16,5 milionu korun. „Kompletní rekonstrukce objektu bude zahrnovat změnu dispozičního řešení objektu, statické zabezpečení části základů a stropních konstrukcí, půdní nástavbu a s tím spojenou novou střešní konstrukci. Objekt bude bezbariérový,“ uvedl hejtman Michal Hašek, který zdůraznil, že se tak zvýší kapacita zařízení o osm lůžek.

Ze 150 konkurzů na ředitele zbývá jen jediný

Rada Jihomoravského kraje ve čtvrtek 28. června 2012 jmenovala další dva ředitele škol a školských zařízení. Jak na tiskové konferenci oznámil náměstek hejtmana Stanislav Juránek, novou ředitelkou ZUŠ Židlochovice se stala Dagmar Bradová, ředitelem Gymnázia Ivančice byl jmenován Radek Musil.

„Uzavřelo se se tak 149 ze 150 vyhlášených konkurzů na místa ředitelů. Dosud bylo jmenováno 34 nových ředitelů, ostatní byli ve funkci potvrzeni,“ uvedl náměstek Juránek. Rada se rovněž zabývala zhodnocením efektivnosti využívání nemovitého majetku předaného slučovaným školským příspěvkovým organizacím. Schválila v této souvislosti mimo jiné záměr darování objektu střední uměleckoprůmyslové a technické školy ve Velkých Opatovicích z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví města Velké Opatovice. Starosta města Velké Opatovice letos v dubnu požádal Radu Jihomoravského kraje o stanovisko k případnému převodu nemovitostí na město. Areál hodlá město využít pro malometrážní byty, dům s pečovatelskou službou a další zařízení sociálních služeb.

Krajská rada dále schválila řadu investičních záměrů v oblasti školství, např. rekonstrukci inženýrských sítí Gymnázia Brno, Vídeňská 47, rekonstrukci Přírodovědné stanice Kamenáčky, opravu uliční fasády staré budovy Purkyňova Gymnázia ve Strážnici, stavební úpravy Gymnázia Hodonín nebo rekonstrukci elektroinstalace Gymnázia Brno-Řečkovice.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK