foto 1 foto 2

Částečná uzavírka silnice I/42 v ulici Svatoplukova a Karlova

Z důvodu celoplošné opravy vozovky silnice I. třídy bude v termínu od 30.6.2012 do 15.7.2012 částečně uzavřena silnice I/42 v ul. Svatoplukova a Karlova – v úseku u Židenických kasáren - začátek úseku je před křižovatkou s ul. M. Kuncové a konec úseku je v křižovatce s ul. Karlova (silnice II/374 do Obřan).

Stavební práce na celoplošné opravě vozovky budou prováděny postupně (po etapách) za zachování provozu vždy v jednom jízdním pruhu v každém směru jízdy po celou dobu provádění stavebních prací. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, zhotovitelem stavebních prací je firma Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Přesto, že průjezd individuální dopravy uvedeným úsekem je možný za dopravních opatření po celou dobu částečné uzavírky, doporučujeme řidičům alespoň v počátečních dnech uzavírky zvolit (pokud mohou) náhradní trasy mimo dotčenou lokalitu. Prosíme řidiče o trpělivost při cestování.

Opatření na linkách MHD: po celou dobu dopravního omezení na ulici Svatoplukově v termínu 30.6. - 15.7., respektive ve všech jeho etapách, bude realizováno následující dopravní opatření:
• Provoz autobusových linek 44, 45, 53, 75, 84 zůstává zachován bez omezení.
• Autobusová linka 64 a 74 pojede obousměrně ulicemi Rokytovou a Kulkovou. Náhradou za zastávku Židenice, kasárna směr Červený písek obslouží zastávku Údolíček.
• Trolejbusové linky 25 a 26 pojedou v pracovních dnech po svých trasách místem stavby do uzlu Stará osada. V nepracovních dnech budou trolejbusy z Tomkova náměstí odkloněny do Vozovny Husovice a na Svatoplukově ulici bude odpojeno napájení trolejového vedení. Ve vyřazeném úseku Stará osada – Tomkovo náměstí trolejbusy nahradí prodloužená linka náhradní dopravy x27.
• Zastávka Židenice, kasárna směr Stará osada bude zrušena, všechny linky obslouží alternativní zastávky Údolíček nebo Svatoplukova.
• Zastávka Židenice, kasárna směr Tomkovo náměstí / Karlova bude přeložena zpět před prostor stavby.