foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek zahájil světovou konferenci IUFRO

Jihomoravský hejtman Michal Hašek v pondělí 25. června 2012 v Brně zahájil světovou konferenci IUFRO (International Union of Forest Research Organizations), která je určena odborníkům zabývajícím se moderními metodami šlechtění lesních dřevin.

Hejtman Michal Hašek zdůraznil důležitost vědy a výzkumu pro rozvoj regionu a vyzdvihl význam této konference pro další pokroky v šlechtění dřevin a pro výzkum biotechnologií lesních dřevin. „Proto také krajské zastupitelstvo minulý týden podpořilo částkou téměř dvou set tisíc korun účast studentů doktorských studijních programů právě na této konferenci,“ konstatoval Michal Hašek.

Pořadatelé z Mendelovy univerzity během čtyř dnů konference představí Brno a Jihomoravský kraj jako centrum moderního výzkumu zaměřené na principy trvale udržitelného rozvoje společnosti a vzdělanosti zasazeného do jedinečné kulturní krajiny. Hlavním cílem konference je vytvořit prostor pro setkání odborníků zabývajících se moderními metodami šlechtění lesních dřevin, biotechnologů a zástupců komerčních firem a výměna informací o současných nejmodernějších vědeckých poznatcích a technologiích.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK