foto 1 foto 2

Kraj podpoří vznik filmu a seriálu o slovanských věrozvěstech

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 21. června 2012 schválilo poskytnutí finančního daru společnosti three brothers, spol. s r.o., ve výši 1 100 000 korun na produkci historického filmu a čtyřdílného seriálu o příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Film a seriál budou uvedeny příští rok, kdy si připomeneme 1150. výročí této události.

Historický velkofilm a seriál s prvky dokumentu a dramatu, obojí s pracovním názvem „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“, bude režírovat Petr Nikolaev (mj. režisér filmu Lidice) a David Kočár, scénář napsal Miroslav Oščatka. Film v délce cca 120 minut s celkovým rozpočtem přibližně 56 miliónů Kč zachytí celý život věrozvěstů, jejich mise, strastiplnou cestu do střední Evropy, jejich dílo i následné vyhnání. Napínavý děj bude doprovázet postava lobbisty dnešní doby, která hýbe nitkami historie. Cílem seriálu, který je koncipován především jako naučný, je zmapovat život a dílo věrozvěstů a ukázat vše podstatné z devátého století. Divák uvidí i zajímavá místa regionu, mj. archeologické naleziště v Mikulčicích. Oba projekty vznikají za podpory římskokatolické a pravoslavné církve a mnoha dalších státních i soukromých subjektů, tvůrci jednají s Českou televizí.

Již dříve schválila Rada Jihomoravského kraje dar ve výši 100 000 korun pro občanské sdružení FILMIUM na produkci dokumentárního filmu Cyril a Metoděj. V tomto dokumentu, který bude režírovat Otakáro Maria Schmidt, nepůjde jen o tyto dvě výjimečné postavy, resp. jejich následovníky, ale o pokus přiblížit atmosféru doby. Důraz bude kladen zejména na téma dialogu Východ-Západ - a to jak dialog Východ-Západ v křesťanském (kulturním) smyslu, tak dialog Evropy (křesťanství) vůči islámu, resp. filozofiím, náboženstvím a kulturám Dálného Východu. Významnou inspirací pro dokument bude dílo filozofa Tomáše Špidlíka.

Příběh slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje nebyl u nás dosud důstojně filmově zpracován, přestože jejich misie ovlivnila zcela zásadním způsobem dějiny většiny slovanských národů, zasloužila se o rozvoj křesťanství, kultury a vzdělanosti a položila základy moderní české státnosti.