Informace č.j. JMK 44937/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

                                                                                     

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 44937/2007                Suchá /1522                                                 5.4.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 2.4.2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 44038/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii kompletního materiálu schváleného v bodě 40 na 110. zasedání Rady Jihomoravského kraje týkajícího se zahraničních pracovních cest představitelů Jihomoravského kraje.

 

Dále si Vám dovoluji sdělit k Vaší žádosti ze dne 2.4.2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 44044/2007, že Vámi požadovaný materiál týkající se bodu 12 na 111. zasedání Rady Jihomoravského kraje Vám nemůžeme zaslat, protože tento materiál byl z jednání RJMK stažen – zahraniční cesty představitelů Jihomoravského kraje nebyly projednávány.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů 

                           

                                                                    

Přílohy: dle textu

 

  

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      sucha.marcela@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz