foto 1 foto 2

Projekt Sbírej toner pomáhá domovu LILA v Otnicích

Již čtvrtým rokem běží v naší republice ekologicko-charitativní projekt Sbírej-toner.cz, který finančně podporuje ústavy a zařízení pro mentálně postižené spoluobčany.

Firmy, instituce i veřejnost odevzdávají použité tiskové kazety do speciálních boxů, které jsou po jejich naplnění předány zpracovatelské společnosti. Z každé odevzdané tiskové kazety jde od této společnosti na společné konto projektu určitá finanční částka. Jedenkrát ročně je pak přerozdělena zařízením zapojeným do projektu. Do současnosti sběrači nasbírali více než sto tisíc tonerů a díky nim mohlo být potřebným rozděleno již přes jeden milion korun.

Na jižní Moravě tento projekt podporuje Domov pro postižené děti Lila Otnice, příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje.

Více informací najdete na http://sbirej-toner.cz/cs/ .

foto JMK