Krajský úřad získal ocenění v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Krajský úřad Jihomoravského kraje získal pomyslnou stříbrnou medaili v šestém ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Soutěž mapuje opatření úřadu k prosazování rovnosti žen a mužů jak dovnitř – vzhledem k zaměstnancům, tak i vně – vzhledem k obyvatelům kraje.

Krajský úřad Jihomoravského kraje realizoval například genderový audit, work-life-balance audit, v jeho prostorách je k dispozici family point, na webových stránkách je sekce věnovaná rovným příležitostem. Připravuje se zřízení firemní mateřské školky, kraj patří k průkopníkům v oblasti zavádění rodinných a senior pasů.

foto JMK