foto 1 foto 2

Vyhlášení výsledků soutěže Skrytá paměť Moravy

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek a radní Pavel Balík se v pátek 15. června 2012 zúčastnili v prostorách Slovanského hradiště v Mikulčicích vyhlášení výsledků VI. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy.

Cenu pro vítěze si v I. kategorii (12 - 15 let) odnesl Milan Chrobák z Nového Jičína a ve II. kategorii (16 - 19 let) Iveta Jakubčíková ze Šakvic, která již v roce 2008 získala druhé místo mezi mladšími soutěžícími. Z rukou Václava Božka a předsedy odborné poroty Radka Malého si ocenění převzaly také Martina Baláková z Rudic za druhé místo a Kateřina Hurdálková ze Starovic za třetí místo v první kategorii. Její sestra Karolína Hurdálková získala ve starší kategorii za svůj text čestné uznání. Druhá cena mezi staršími soutěžícími byla udělena Kristýně Řezáčové z Jamolic a třetí Evě Halačkové z Hustopečí.

Odborná porota vybírala z celkem devadesáti soutěžních příspěvků, které soutěžící zpracovali k tématu „Továrna Evropa… vyrobeno na Moravě“.

Oceněné práce budou zveřejněny na webových stránkách Muzea Brněnska www.muzeumbrnenska.cz a v září také ve zvláštní příloze Sborníku Muzea Brněnska 2012 věnované Skryté paměti Moravy.