foto 1 foto 2

Protikorupční strategie kraje se bude aktualizovat

 

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 14. června 2012 schválila Zprávu o plnění Protikorupční strategie Jihomoravského kraje a uložila Stálé pracovní skupině pro oblast prevence korupce zabezpečit její aktualizaci do konce září letošního roku.
„Jsme jediný region v republice, který takovouto strategii má. Pravidelně ji vyhodnocujeme. Jde o otevřený dokument, který budeme pravidelně aktualizovat. Uvedli jsme do provozu například protikorupční linku a průběžně pracujeme s podněty, které na ni přijdou,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Naplňování cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje je základním předpokladem k naplnění dlouhodobého strategického cíle Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce. Cílem je dosažení otevřeného a transparentního rozhodování ve všech oblastech svěřených do působnosti Jihomoravského kraje. Dosažení tohoto strategického cíle se předpokládá do konce roku 2014. Cílem první fáze (do konce letošního roku) je realizace systémových opatření potřebných k zajištění minimalizace resp. eliminace protikorupčních rizik. Cílem druhé fáze (do konce roku 2014) je implementace tzv. „dobrých praxí“ a dosažení vedoucí pozice Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce v rámci České republiky.

Kraj pokračuje v podpoře vinařů a vinohradníků

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 14. června 2012 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje uvolnit částku 3,5 milionu korun jako příspěvek kraje Vinařskému fondu.
„Jedná se o každoroční dobrovolné rozhodnutí krajské samosprávy. Nemáme povinnost ze zákona financovat Vinařský fond, nicméně forma podpory z krajského rozpočtu je založena na tom, že každá koruna vložená do Vinařského fondu je doplněna stejnou částkou ze státního rozpočtu,“ řekl hejtman Michal Hašek. „Není to jediná podpora vinařů a vinohradníků, rada současně doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 250 000 korun na znojemské i mikulovské vinobraní. Obě tyto tradiční podzimní akce budou podpořeny Jihomoravským krajem,“ dodal hejtman Hašek.

Podpora bydlení pro seniory

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 14. června 2012 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje poskytnutí dotace z rozpočtu kraje pro obec Němčičky na realizaci akce „Výstavba podporovaného bydlení pro seniory“ ve výši 1 980 000 korun a městysi Sloup dotaci na realizaci akce „6 pečovatelských bytů Sloup“ ve výši jednoho milionu korun.
„V Němčičkách se jedná o výstavbu sedmi bezbariérových nízkoenergetických bytových jednotek, ve Sloupu jde o druhou etapu výstavby pečovatelských bytů,“ řekl radní Jiří Altman. K dalším doporučeným dotacím ze sociální oblasti patří částka 100 000 korun pro Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA - JM na osobní asistenci a stejná částka pro ParaCENTRUM Fenix na zajištění dopravy uživatelů. Tato organizace pomáhá lidem ochrnutým v důsledku poškození míchy, a to jak při léčebném pobytu, tak i v jejich přirozeném prostředí.

Kraj chystá ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 14. června 2012 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit podání ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 7/2011-559 ze dne 24. dubna 2012.
„Jedná se o rozsudek, kterým Nejvyšší správní soud zrušil náš záměr koridoru horkovodu z Dukovan do Brna. Jde o mimořádně významnou věc pro město Brno i obce, kterými by horkovod procházel z hlediska ekologie, pravděpodobného snížení cen tepla ve městě Brně, dopadů na čistotu ovzduší v Brně apod. Podle našeho názoru v odůvodnění soudu je řada věcí, kvůli kterým stojí za to se obrátit na Ústavní soud. Jde zejména o porušení práva na samosprávu, porušení práva na zákonného soudce, prolomení dělby moci ve státě, nerespektování rozdělení působnosti a organizace soudů, nerespektování vázanosti soudce při jeho rozhodování zákonem a významné omezení práva na spravedlivý proces,“ zdůraznil radní David Macek.
Radní Macek současně upozornil na zahájení tzv. „velké žaloby“ na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, která se začne u Nejvyššího správního soudu projednávat v úterý 19. června 2012. „Čtrnáct obcí a dvanáct subjektů napadá koncepci dopravní struktury kraje, klíčové dopravní stavby. Chci připomenout, že Zásady územního rozvoje kraje byly podpořeny všemi politickými kluby krajského zastupitelstva. Hájíme jasné většinové stanovisko, co je významné pro náš kraj,“ řekl radní Macek.
foto JMKfoto JMKfoto JMK