foto 1 foto 2

Ocenění dobrovolných dárců krve

U příležitosti letošního Světového dne dárců krve byli v pondělí 11. června 2012 v prostorách krajského úřadu oceněni dobrovolní dárci krve z jižní Moravy.

Zlatý kříž II. a III. třídy za 120 a 80 bezplatných odběrů jim předal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a zástupci oblastních spolků Českého červeného kříže z jednotlivých okresů jižní Moravy.
Jihomoravský kraj podporuje a propaguje dárcovství krve a společně s Českým červeným křížem se snaží vyzdvihnout příklad dobrovolných dárců krve. „Dnešní doba nemá moc hrdinů, vy mezi ně patříte. Je možné, že se stanete inspirací pro někoho, kdo chce začít s dárcovstvím. Za sebe i všechny Jihomoravany, kteří Vaší pomoci využili nebo v budoucnu využijí, Vám chci ze srdce poděkovat,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Světový den dárců krve vyhlásila Světová zdravotnická organizace na 14. června. Tento den má nejen ocenit dobrovolníky po celém světě, ale také upozornit na to, že v některých zemích stále chybí dostatečné zásoby krevních transfuzí.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK