foto 1 foto 2

Prohlášení hejtmana Michala Haška

Pana Jančury mi je líto, podobné metody nemá zapotřebí

Jeden z mých cílů v pozici hejtmana Jihomoravského kraje je podpora podnikatelů v našem kraji. V této souvislosti nemohu neocenit, že pan Jančura realizoval řadu úspěšných podnikatelských projektů a jeho žluté autobusy Student Agency byly pozitivním posunem v autobusové dopravě, za který zaslouží uznání.

I proto je pro mě osobně velkým zklamáním, jaký přístup a postoj pan Jančura zvolil pro jednání nejenom s Jihomoravským krajem, ale se všemi ostatními kraji České republiky v železniční dopravě.

Jihomoravský kraj uzavřel v roce 2009 smlouvu o zajištění regionální přepravy s národním železničním přepravcem, společností České dráhy, a.s. Byla to jediná společnost, která byla schopna komplexně pokrýt potřeby regionální dopravní obslužnosti.

Toto rozhodnutí, schválené Radou a Zastupitelstvem Jihomoravského kraje bylo pro kraj nejvýhodnější a uzavřená smlouva byla zcela v souladu se zákony České republiky. Nebyla zpochybněna ani českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ani věcně příslušnými orgány Evropské komise.

Tvrzení pana Jančury o provizi ve výši 40 milionů Kč, kterou jsem měl za tuto zakázku obdržet, jsou absurdní a nepravdivá. Jsem přesvědčen, že podnikatel jeho formátu nemá podobné neférové praktiky zapotřebí.

Nemám osobně žádný přímý ani nepřímý vliv na rozhodování státem 100% vlastněné společnosti České dráhy. Nemám žádnou možnost ovlivnit výběr vlaků, které České dráhy na regionální tratě pořizují a nasazují.

Nejsem v politice zastáncem trestních oznámení a občanskoprávních žalob, ale jsou situace, kdy mi nic jiného nezbývá.
Pan Jančura nemá ani přímé ani nepřímé důkazy či indicie pro svoje tvrzení. Vyzývám ho, aby našel alespoň stejnou odvahu, se kterou mě křivě obviňuje, k tomu, aby všechny relevantní informace předal orgánům činným v trestním řízení, pokud jimi disponuje.

Chci připomenout, že v okamžiku, kdy na trhu železniční přepravy vzniká skutečné konkurenční prostředí, je Jihomoravský kraj první, který rozhodl o vypsání soutěží na zajištění regionální železniční dopravy.

Osobně budu velice rád, když se do budoucích soutěží zapojí se svojí nabídkou i pan Jančura. Nic to však bohužel nemění na tom, že jestliže se neomluví za svá tvrzení, musím se domáhat omluvy a ochrany svého jména soudní cestou.

Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje