1. Činnost odboru

Odbor regionálního rozvoje

   zejména

  • metodicky vede a koordinuje oblast finančních podpor z evropských finančních zdrojů pro projekty navrhované krajem, zajišťuje konzultační a poradenskou činnost při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU
  • administruje grantová schémata v rámci operačních programů strukturálních fondů Evropské unie
  • zabezpečuje prezentace Jihomoravského kraje na odborných veletrzích cestovního ruchu a na veletrzích nemovitostí v ČR i v zahraničí
  • propaguje ekonomiku a prostředí Jihomoravského kraje pro významné zahraniční i domácí investory formou individuálních prezentací
  • vydává propagační materiály a vede webové stránky o hospodářství a ekonomice a podpoře cestovního ruchu Jihomoravského kraje
  • organizuje obchodní mise pro podnikatele, press tripy a fam tripy pro novináře a touroperátory
  • zajišťuje realizaci investičních projektů v oblasti zavádění vysokorychlostního internetu a rozvoje cyklistiky
  • administruje dotační programy na podporu rozvoje venkova a zemědělství
  • zajišťuje a koordinuje vypracování dlouhodobých strategií hospodářského a sociálního rozvoje Jihomoravského kraje (Strategie rozvoje Jihomoravského kraje, Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje, Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje, Program rozvoje Jihomoravského kraje)
  • zpracovává podklady vedoucí k obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou 

 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností