1. Činnost odboru

Odbor kancelář ředitelky

   zejména

 • zabezpečuje personální správu na úřadě především organizační vztahy a systemizaci, personální agendu, odměňování, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • zabezpečuje agendu výběrových řízení a hodnocení zaměstnanců
 • zajišťuje pořízení majetku sloužícího potřebám krajského úřadu, jeho správu, evidenci a pojištění
 • zajišťuje podatelnu a spisovou službu krajského úřadu a provoz telefonní ústředny úřadu
 • poskytuje informační službu pro potřeby občanů a organizací
 • zabezpečuje pokladní službu a autoprovoz
 • provádí vidimaci a legalizaci listin a podpisů
 • zabezpečuje podmínky pro činnost orgánů kraje, elektronického podpisu, řídí vlastí certifikační autoritu
 • spravuje informační systém kraje až po detašovaná pracoviště
 • podílí se na zavádění elektronického podpisu, řídí vlastí certifikační autoritu
 • spravuje webové stránky kraje
 • zajišťuje bezpečnost informačních systémů a elektronické komunikace
 • poskytuje podporu pro přípravu evropských projektů
 • zajišťuje počítačové vzdělávání pro zaměstnance úřadu i veřejné správy ve vlastní učebně
 • zajišťuje technicky provoz informačního kiosku v budově JMK
 • zabezpečuje úkoly v oblasti krizového řízení včetně metodické pomoci obcím v oblasti krizového řízení

 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností