foto 1 foto 2

Jednání evropské sítě PURPLE v Jihomoravském kraji

 Ve dnech 24. – 25. května 2012 se v Jihomoravském kraji konalo dvoudenní jednání evropské sítě periurbánních regionů PURPLE. Jednání bylo zahájeno odbornou konferencí na téma „Územní rozvoj Brna a jeho okolí“, kterou pořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a sítí PURPLE.

Na konferenci zastupoval Jihomoravský kraj člen Rady JMK David Macek. Odbornou konferenci následovala exkurze po brněnské aglomeraci. Jednání Valné hromady sítě PURPLE se věnovalo zejména otázkám regionální a zemědělské politiky EU pro období 2014-2020 a stanovisek periurbánních regionů k návrhům těchto politik.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK