foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek udělil medaile za zásah na řece Svratce

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pondělí 4. června 2012 udělil v Tišnově medaile příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Ocenil tak profesionální řešení protipovodňových opatření a odstranění ledové bariéry na řece Svratce v únoru tohoto roku.

Medaile z rukou hejtmana obdrželi Pavel Šustr a Ladislav Steinhauser z Hasičského záchranného sboru JMK ze stanice Tišnov a také Jitka Chovancová, Petr Smejkal, Bohuslav Dozbaba, Marek Wágner, Kamil Augustýn a Radovan Klusák z Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje. Dále hejtman předal ocenění veliteli jednotky Sboru dobrovolných hasičů Tišnov Jaroslavu Musilovi a řediteli územního odboru Hodonín Hasičského záchranného sboru JMK Martinu Červenkovi. Na závěr přijal medaili starosta Tišnova Jan Schneider za řízení krizového štábu a povodňové komise.