foto 1 foto 2

Průzkum zaměstnanosti k 31. 12. 2011

Zprávu průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2012 (očištěnou o údaje o individuálních podnicích) si můžete stáhnout zde (doc, 3,71 MB).

Prezentaci shrnující hlavní výsledky průzkumu si můžete stáhnout zde (ppt, 11,4 MB).

Kartogramy si můžete sáhnout zde: