foto 1 foto 2

Informace k úplné uzavírce silnice I. třídy v ul. Palackého třída v Brně

Od 1. června 2012 je v Brně uzavřena ulice Palackého třída, v Brně Králově Poli v úseku mezi ulicemi Husitská a Semilasso (jedná se v tomto úseku o silnici I. třídy č. 42 Brno – Velký městský okruh).

Směr z centra (na Řečkovice a Svitavy) je úplně uzavřen za odbočením na ul. Kollárovu k Semilassu, ve směru do centra je uzavírka od Semilassa po ul. Husitskou.
Úplná uzavírka potrvá od 1. června do konce června (tj. do 30. června 2012).
Důvodem je plánovaná oprava tramvajové trati v uvedeném úseku v havarijním stavu.
Investorem stavby je Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno a zhotovitelem stavby jsou Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno.
Pro individuální dopravu – objízdné trasy jsou vyznačeny, doporučujeme však řidičům v počátečních dnech uzavírky zvolit (pokud mohou) náhradní trasy mimo dotčenou lokalitu. Prosíme řidiče o trpělivost při cestování.
Provoz linkové osobní dopravy vnitrostátní a linek městské hromadné dopravy bude zachován částečně uzavřeným úsekem a částečně bude veden po objížďce, provoz na tramvajové trati na Palackého třídě bude v úseku Semilasso – Husitská jednokolejný, řízený světelnou signalizací.
Uzavírka byla vložena do celostátního systému uzavírek a nahlášena na Centrální dispečink Brněnských komunikací, a.s. Bližší informace k objízdným trasám jsou na webových stránkách Úřadu městské části Brno – Královo Pole http://kralovopole.brno.cz/ .