foto 1 foto 2

Kraj pokračuje v podpoře nadaných studentů

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 31. května 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, ve výši 3 890 000 korun na realizaci Programu podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji ve školním roku 2012/2013.

„Cílem programu je motivovat talentované žáky a studenty k vědecké činnosti a materiálně pomáhat rozvoji středoškolské odborné činnosti,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. Administrátorem programu v jeho části zaměřené na oblast individuální podpory nadaných žáků a podpory středoškolské odborné činnosti žáků je Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob. Aktivity programu mají víceletou účinnost a uskutečňují se průběžně.

Ve školním/akademickém roce 2012/2013 a následně i 2013/2014 lze očekávat nárůst počtu mimořádně nadaných žáků a studentů, kteří budou do Programu zařazeni. Uvedená dotace bude využita především na
• přímou finanční podporu nadaných žáků/studentů zařazených do Programu již v minulém období (66 osob x 30 000 korun),
• přímou finanční podporu nadaných žáků/studentů, kteří budou do Programu zařazeni na podzim 2012 (27 osob x 30 000 korun),
• finanční podporu prací Středoškolské odborné činnosti

Závěrečný účet kraje doporučen ke schválení

Rada Jihomoravského kraje se na svém jednání ve čtvrtek 31. května 2012 věnovala několika bodům, které se týkají hospodaření. Vzala na vědomí informace o vývoji rozpočtu kraje za letošní první čtvrtletí a projednala rozpočtový výhled kraje na období 2013 – 2015. Doporučila krajskému zastupitelstvu schválit závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2011.

„Dobrou zprávou je výsledek hospodaření kraje za loňský rok. Dodrželi jsme rozpočet, nevzniknul neplánovaný deficit. V době, kdy kraji klesaly daňové výnosy, to považuji za úspěch. Ministerstvo financí zkoumalo hospodaření kraje celkem ve čtyřech termínech. Podle jeho zprávy Jihomoravskému kraji nevznikla povinnost přijmout k nápravě chyb a nedostatků opatření podle příslušného zákona,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje bude před projednáním v krajském zastupitelstvu 21. června 2012 zveřejněn na úřední desce kraje a v elektronické podobě na www.kr-jihomoravsky.cz .

Bilance příjmů a výdajů JMK k 31. 12. 2011 (v korunách) ZDE (xls, 71 kB).

Jmenování ředitelů škol a školských zařízení se chýlí ke konci

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 31. května 2012 jmenovala do funkce další ředitele škol a školských zařízení.

„Dnes jsme jmenovali do funkce dalších 46 ředitelů. Ti se své funkce ujmou 1. srpna 2012 na dobu šesti let. Tak jako při předcházejících případech v naprosté většině konkurzů uspěli stávající ředitelé, nových je přibližně pětina. Současně jsme vypořádali také všechny připomínky, které před jednáním rady dorazily. Všichni radní se s nimi mohli seznámit. V naprosté většině případů rada rozhodla podle doporučení konkurzní komise,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. „Dnes jsme dotáhli do téměř úplného konce velký úkol, kdy jsme se museli vyrovnat se změnou školského zákona. Do počtu 150 nám zbývají pouze čtyři školské příspěvkové organizace. Věřím, že do konce července dokončíme do konce i tato výběrová řízení,“ dodal náměstek Juránek.

Seznam dosud jmenovaných ředitelů ZDE (xls, 80 kB).

Dotace zvýší bezpečnost cyklistů

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 31. května 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací na podporu rozvoje cykloturistiky v celkové výši 7,4 milionu korun. Cílem uvedených dotací je především zvýšení bezpečnosti cyklistů.
Z této sumy obdrží po schválení krajským zastupitelstvem například dotaci ve výši 3,6 milionu korun Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí na realizaci cyklostezky mezi Hodonínem a Lužicemi. Úsek v celkové délce 1,243 km bude veden vedle mimořádně frekventované silnice III. třídy. Včetně svodidel, osvětlení a přemostění říčky Kyjovky si jeho vybudování vyžádá 10,8 milionu korun. „V oblasti hustého automobilového provozu a úseku častých nehod tato cyklostezka řeší nejen dálkovou cyklistiku, ale především bezpečnou dojížďku do školy nebo do zaměstnání v tomto úseku,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Kraj přispěje také jedním milionem korun na opravu povrchu cyklotrasy na Proklesu v rekreační oblasti Jedovnice, kterou realizuje Mendelova univerzita nebo dvěma miliony korun obci Střelice na modernizaci povrchu cyklotrasy Přírodním parkem Bobrava.
Částku 400 tisíc korun obdrží také Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska, které si podalo žádost na projektu „Vybavení mobiliářem DSO Vranovska pro cestovní ruch“. Vranovsko jako ekonomicky slabší mikroregion je protkáno sítí cyklotras, kterých součástí jsou odpočívadla a informační panely. Finanční prostředky budou využity na nákupy laviček, stojanů pod kola a jejich instalaci na cyklotrasách, které vedou k památkám a zajímavým místům v obcích Sdružení.

foto JMKfoto JMKfoto JMK