foto 1 foto 2

Jihomoravská tripartita bilancovala deset let činnosti

Deset let činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje (tripartity) v úterý 29. května 2012 bilancoval hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, náměstek hejtmana Stanislav Juránek, předseda představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy Michal Štefl a předsedkyně Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Stanislava Slavíková.

Hejtman Hašek zdůraznil, že tripartita na jižní Moravě funguje velmi dobře. „Na rozdíl od centrální úrovně je to opravdu místo sociálního dialogu. Díky ní například nedošlo v našem kraji k masivnímu propouštění ve veřejném sektoru. Děkuji všem, kteří se účastnili práce krajské tripartity. Jsem přesvědčen, že i nadále tripartita bude fungovat tak perfektně jako dosud,“ uvedl na tiskové konferenci hejtman Hašek.

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek jako nejzávažnější problémy, které tripartita řešila v uplynulých deseti letech, označil vládní rozhodnutí o snížení finančních prostředků, která vyvolala řadu problémů na úrovni kraje, mj. ve zdravotnictví a ve školství.

Stanislava Slavíková ocenila skutečnost, že témata, která projednávají orgány kraje, projednávají rovněž komise tripartity. „Spolupráce ještě pokročila, pořádáme semináře k aktuálním problémům, letos se konaly už na téma sociální péče, zdravotnictví a doprava,“ uvedla. Michal Štefl poukázal na důležité poslání tripartity, kterým je společné zamyšlení nad tím, co kraji prospívá a naopak eliminace negativních vlivů.

foto JMKfoto JMKfoto JMK