3. Strategické dokumenty

Útvar interního auditu nevytváří žádné vlastní dokumenty koncepční, strategické nebo programové povahy.