3. Strategické dokumenty

Odbor kancelář hejtmana nemá žádné vlastní dokumenty koncepční, strategické nebo programové povahy.