3. Strategické dokumenty

Odbor kontrolní a právní nemá žádné vlastní dokumenty koncepční, strategické nebo programové povahy.