foto 1 foto 2

3. Strategické dokumenty

Odbor kontrolní a právní nemá žádné vlastní dokumenty koncepční, strategické nebo programové povahy.