foto 1 foto 2

Hašek: Ministerstvo financí pochválilo hospodaření Regionálního operačního programu Jihovýchod

Pochvalou za správné hospodaření skončilo přezkoumání Řídícího a kontrolního systému zřízeného pro účely Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod pro období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011.

O řádném a legálním hospodaření hovoří zpráva Václava Štrasera, ředitele auditního orgánu – Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR. Členové monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod tuto zprávu obdrželi na svém zasedání, které se uskutečnilo ve středu dne 23. května 2012 v Jihlavě.

„Auditor tak popřel tvrzení svého vlastního ministra, že fungování regionálních operačních programů je problematické a ohrožuje čerpání prostředků z Evropské unie,“ konstatoval jihomoravský hejtman Michal Hašek, který je členem monitorovacího výboru.

Jak se praví ve vyjádření auditního orgánu, ve zmíněném období fungoval kontrolní systém zřízený pro účely tohoto regionálního operačního programu účinně. “Poskytl tak přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů předložené Evropské komisi jsou správné, a tudíž i přiměřenou jistotu, že související transakce jsou legální a řádné,“ praví se ve zprávě auditora.