3. Strategické dokumenty

 

 Název dokumentu Časová platnost  Odpovědný pracovník (konzultant) + kontakt (tel. 541 65 + klapka) 
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021 Ing. Pavel Fišer, 1348
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2012 - 2020 Ing. Pavel Fišer, 1348
Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016 - 2025 Ing. Pavel Fišer, 1348
Krátkodobý realizační plán Strategie lidských zdrojů 2018 - 2019 Ing. Pavel Fišer, 1348
Průzkum zaměstnanosti v JMK   Ing. Pavel Fišer, 1348
Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016–2023 2016–2023 Ing. Jaroslav Keprt, 1325
Územně energetická koncepce   Ing. Jan Mega, 1318
Program rozvoje cestovního ruchu JMK pro roky 2014-2020

analytická část (pdf, 3 MB),návrhová část (pdf, 1,26 MB), přílohy (pdf, 3 MB), vliv na životní prostředí (pdf, 683 kB)

 2014–2020  Ing. Ivana Lukášková, 1343