3. Strategické dokumenty

Seznamy hlavních strategických dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy 

Územně plánovací dokumentace:

 • Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, 2016
 • Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, 2011
  (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 2011 byly vydány dne 22.09.2011 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Ao 7/2011 - 526 ze dne 21.06.2012 zrušeny.)

Územně plánovací podklady:  

Územně analytické podklady:

 • Územně analytické podklady Jihomoravského kraje - čtvrtá úplná aktualizace, 2017
 • Územně analytické podklady Jihomoravského kraje - třetí úplná aktualizace, 2015
 • Územně analytické podklady Jihomoravského kraje - druhá úplná aktualizace, 2013
 • Územně analytické podklady Jihomoravského kraje - první úplná aktualizace, 2011
 • Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, 2009

   Územní studie:  
 • Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2, 2015
 • Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 kV Sokolnice, 2015
 • Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany, 2014
 • Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov, 2014
 • Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice, 2014
 • Územní studie silnice v úseku I/50 Brankovice - Kožušice, 2014
 • Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje, 2014
 • Územní studie prověření variant Křenovické spojky, 2013
 • Územní studie silnice II/416 Žatčany - Slavkov u Brna, 2012
 • Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč, 2012
 • Územní studie Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje, 2010
 • Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí, 2009
 • Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, 2008
 • Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374, 2007
 • Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 2006
 • Generel dopravy Jihomoravského kraje, 2006
 • Urbanistická studie Lednicko-valtického areálu, 2005
 • Územní prognóza Břeclavska, 2005
 • Územní prognóza Jihomoravského kraje, 2004
 • Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje, 2003
 • Studie rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka – hranice Jihomoravského kraje, 2001
 • Studie jihovýchodní tangenty města Brna v rozsahu propojení D1-D2-R52 , 2001

Koncepční dokumenty pořízené do 31.12.2006:  

 

 • Technicko-ekonomická studie využití lokality Brno Tuřany pro průmyslové využití, 2006
 • Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí, 2005
 • Koordinační studie dopravního napojení území obcí Tvarožná, Jiříkovice a Sivice na dálnici D1, 2003
 • Návrh trasy rychlostní silnice R43 v prostoru přírodní památky „Krkatá bába“ – vyhledávací studie, 2002
 • Petrov - vyhledávací studie trasy silnice I/55, 2002
 • Jihozápadní tangenta – prověření úseku Troubsko – Blučina, dopravně inženýrská studie, 2002