foto 1 foto 2

Jednání Politické rady centrope v Brně

Nejvyšší političtí představitelé krajů a měst tvořících přeshraniční region centrope se v pondělí 21. května v Brně sejdou na pravidelném pololetním zasedání, aby projednali a rozšířili program vzájemné spolupráce. Summitu bude předsedat primátor statutárního města Brna Roman Onderka a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Na jednání bude účasten také velvyslanec ČR v Rakousku Jan Koukal.

Region centrope a jeho budoucí konkurenceschopnost čelí výzvám, které plynou z přechodu ke znalostní ekonomice a z nedostatečného dopravního spojení v rámci regionu. Zasedání se bude, s ohledem na tyto výzvy a na pozadí nadcházejících klíčových rozhodnutí o budoucnosti iniciativy centrope, věnovat dvěma hlavním tématům:

• Zvyšování konkurenceschopnosti regionu centrope

• Vstříc dlouhodobé spolupráci v rámci centrope

Konference v Kampusu Masarykovy univerzity

Po zasedání Politické rady bude následovat veřejná konference Education meets research & innovation, která se uskuteční v Kampusu Masarykovy univerzity od 14.00 hodin za účasti rozhodujících politických činitelů. Na perspektivy centrope jakožto přeshraničního znalostního regionu se zaměří panelová diskuze s předními odborníky z oblasti transferu technologií ze všech čtyř zemí centrope. Hlavní referáty přednesou Rudolf Haňka z Univerzity v Cambridge, Velká Británie (Hi-tech regiony: Věda a marketing transferu technologií) a Jean Severijns, zastupující technologický trojúhelník měst Eindhoven-Lovaň-Cáchy (Zisky z přeshraniční spolupráce v oblasti vědy a vysokoškolského vzdělávání). Očekává se účast mnoha zainteresovaných činitelů z regionu centrope.

Středoevropský region

Středoevropský region s názvem centrope vznikl v roce 2003 jako společná iniciativa dvanácti měst a sousedících regionů z ČR, Rakouska, Slovenska a Maďarska. V roce 2009 byl pro podporu této přeshraniční spolupráce spuštěn projekt CENTROPE CAPACITY, jehož partnery jsou na české straně Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Většinu projektu financuje Evropská unie z operačního programu Evropská územní spolupráce – Střední Evropa.

Program akcí dne 21. 5. 2012 je ke stažení ZDE (pdf, 461 kB).