foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj při prodeji areálu zahradnické školy v Brně-Bohunicích nepochybil

Jihomoravský kraj při prodeji areálu bývalé zahradnické školy v Brně-Bohunicích nepochybil

Policie ČR zaslala na Krajský úřad JMK vyrozumění, že oznámení týkající se podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s prodejem areálu bývalé zahradnické školy v Brně-Bohunicích bylo odloženo podle § 159a odst. 1 trestního řádu, neboť nebylo zjištěno spáchání trestného činu. Policie tak reagovala na podání Jihomoravského kraje ze 13. ledna 2012 na Krajské státní zastupitelství se žádostí o prošetření, zda v této věci šlo o možné protiprávní jednání.

V médiích se v lednu letošního roku objevily články a reportáže, ve kterých bylo uvedeno či naznačeno, že Jihomoravský kraj prodal v listopadu 2011 areál bývalé zahradnické školy v Brně-Bohunicích pod cenou, když areál prodal za 40 milionů korun, přičemž mohl dostat částku až 92 milionů korun.

„Bývalý ředitel krajského úřadu a lídr ODS v krajských volbách Jiří Crha se o této transakci vyjadřoval jako o netransparentní. Sami jsme požádali orgány činné v trestním řízení, aby věc posoudili, a výsledek je takový, že podle posouzení nebylo shledáno protiprávní jednání. Na základě výsledku tohoto šetření vyzývám lídra ODS v krajských volbách Jiřího Crhu, aby se veřejně omluvil Jihomoravskému kraji a Krajskému úřadu JMK, protože není možné jen tak házet špínu na veřejné instituce. Mrzí mne to obzvlášť u Jiřího Crhy, který tu deset let budoval krajský úřad a přesto neváhal nařknout své bývalé spolupracovníky z toho, že tu docházelo k nějakým netransparentním jednáním,“ zdůraznil na tiskové konferenci 17. května 2012 hejtman Michal Hašek.