Domov pro seniory v Zastávce má nový pavilon

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek 22. listopadu 2011 v Domově pro seniory v Zastávce u Brna spolu s dalšími představiteli kraje slavnostně otevřel nový pavilon, který bude poskytovat služby seniorům se sníženou soběstačností a potřebou celodenní péče.

„Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o lidi, kteří mají nějaký problém, většinou takový, který si sami nezapříčinili. Z pohledu veřejných služeb řadíme sociální služby a poskytování zdravotních služeb na absolutně první místo z hlediska priorit krajské samosprávy,“ uvedl hejtman Hašek při slavnostním otevření.
„Jsem velmi rád, že se tento projekt podařilo uskutečnit. Jedná se o první dokončenou stavbu z deseti podobných investičních akcí, jejichž cílem je navýšení počtu nových lůžek pro seniory v Jihomoravském kraji o 545 lůžek. Jen v Zastávce se kapacita domova navýší o 48 lůžek,“ zdůraznil Hašek s tím, že celkové náklady projektu na přístavbu dosáhly 72 milionů korun.
„Nový pavilon je takzvaný domov se zvláštním režimem a je určen výlučně pro seniory se syndromem demence a s Alzheimerovou chorobou,“ uvedl krajský radní Jiří Altman s tím, že Jihomoravský kraj má ve svých zařízeních v rámci celé ČR největší podíl lůžek pro seniory trpícími těmito nemocemi. „Postupně přebíráme rakouské zkušenosti a organizace práce v domovech se zvláštním režimem bude v tomto směru troufám si říci na nejlepší úrovni v republice a přiřadí se k těm nejlepším standardům v Evropě,“ doplnil Altman.
„Vážím si toho, že Jihomoravský kraj se nebál investovat do takového projektu, přestože se nacházíme v ekonomické situaci, které není příliš příznivá,“ uzavřel ředitel Domova pro seniory Zastávka Vilém
Buriánek.