5. Granty a dotace

 

IČ název příjemce dotace účel dotace orgán a datum schválení výše v Kč
Individuální dotace odboru dopravy/odboru rozvoje dopravy 2014
28330684 Lodní doprava Břeclav, s.r.o. Projekt Rozšíření pravidelné lodní dopravy na dolní nádrži vodního díla Nové Mlýny - část V. - vybudování nového přístavního mola v přístavišti Dolní Věstonice 10. ZJMK 27.02.14 500 00,00
26275341 Baťův Kanál, o.p.s., Veselí nad Moravou Podpora činnosti společnosti v roce 2014 10. ZJMK 27.02.14 500 000,00
00283746 Obec Zaječí Oprava autobusové točny přestupního uzlu IDS JMK Zaječí 11. ZJMK 24.4.2014 122 000,00
00532096 Obec Bukovina Pořízení informačního panelu pro měření rychlosti vozidel 12. ZJMK 19.6.2014 50 000,00
00488381 Obec Vojkovice Obnova aleje kolem silnic II/425 Vojkovice - Židlochovice 12. ZJMK 19.6.2014 50 000,00
00279889 Město Adamov Úhrada nákladů příjemce vzniklých tím, že kompenzuje dopravci, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou dopravci poskytováním žákovského jízdného 12. ZJMK 19.6.2014 110 000,00
00279943 Město Blansko Úhrada nákladů příjemce vzniklých tím, že kompenzuje dopravci, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou dopravci poskytováním žákovského jízdného 12. ZJMK 19.6.2014 210 000,00
44992785 Statutární město Brno Úhrada nákladů příjemce vzniklých tím, že kompenzuje dopravci, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou dopravci poskytováním žákovského jízdného 12. ZJMK 19.6.2014 1 800 000,00
00283061 Město Břeclav Úhrada nákladů příjemce vzniklých tím, že kompenzuje dopravci, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou dopravci poskytováním žákovského jízdného 12. ZJMK 19.6.2014 330 000,00
00284891 Město Hodonín Úhrada nákladů příjemce vzniklých tím, že kompenzuje dopravci, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou dopravci poskytováním žákovského jízdného 12. ZJMK 19.6.2014 160 000,00
00285030 Město Kyjov Úhrada nákladů příjemce vzniklých tím, že kompenzuje dopravci, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou dopravci poskytováním žákovského jízdného 12. ZJMK 19.6.2014 96 000,00
00292427 Město Vyškov Úhrada nákladů příjemce vzniklých tím, že kompenzuje dopravci, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou dopravci poskytováním žákovského jízdného 12. ZJMK 19.6.2014 140 000,00
00293881 Město Znojmo Úhrada nákladů příjemce vzniklých tím, že kompenzuje dopravci, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou dopravci poskytováním žákovského jízdného 12. ZJMK 19.6.2014 390 000,00
00279943 Město Blansko Pořízení vybavení pro dětské dopravní hřiště v Blansku 13. ZJMK 18.9.2014 100 000,00
00283061 Město Břeclav Realizace světelného signalizačního zařízení na dětském dopravním hřišti v Břeclavi 13. ZJMK 18.9.2014 400 000,00
00283193 Město Hustopeče Vybudování zázemí a pořízení vybavení dětského dopravního hřiště v Hustopečích 13. ZJMK 18.9.2014 254 150,00
00280518 Město Letovice Realizace stavební akce "Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov" 15. ZJMK 18.12.2014 1 938 000,00
00375276 Obec Šerkovice Financování zimní údržby místní komunikace mezi obcemi Šerkovice a Lomnice, místní část Řepka 15. ZJMK 18.12.2014 60 000,00
Individuální dotace odboru rozvoje dopravy 2015
26275341 Baťův Kanál, o.p.s., Veselí nad Moravou Podpora činnosti společnosti v roce 2015 16. ZJMK 19.02.15 600 000,00
28330684 Lodní doprava Břeclav, s.r.o. Břeclav Pořízení nového přístavního mola v přístavišti Strachotín 18. ZJMK 30.4.2015 500 000,00
65765885 Centrum AMAVET - Junior Brno Pořízení vybavení pro dopravní výchovu 21. ZJMK 17.09.2015 213 350,00
00279943 Město Blansko Projekt Rekonstrukce dopravního hřiště v Blansku 21. ZJMK 17.09.2015 495 000,00
00283061 Město Břeclav Projekt Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav, I. etapa 21. ZJMK 17.09.2015 500 000,00
00283193 Město Hustopeče Pořízení vybavení dětského dopravního hřiště v Hustopečích a jeho zabezpečení kamerovým systémem 21. ZJMK 17.09.2015 157 000,00
26275341 Baťův Kanál, o.p.s., Veselí nad Moravou Pořízení lodního motoru 21. ZJMK 17.09.2015 175 000,00
00375276 Obec Šerkovice Zimní údržba místní komunikace mezi obcemi Šerkovice a Lomnice, místní část Řepka 23. ZJMK 17.12.2015 60 000,00
00291897 Obec Komořany Projekt "Komořany - oprava komunikace včetně přilehlého chodníku" 23. ZJMK 17.12.2015 600 000,00
Individuální dotace odboru rozvoje dopravy 2016
26275341 Baťův Kanál, o.p.s., Veselí nad Moravou Podpora činnosti společnosti v roce 2016 25. ZJMK 18.02.16 600 000,00
28330684 Lodní doprava Břeclav, s.r.o., Břeclav Úhradu kupní ceny plavidla pro veřejnou lodní dopravu 26. ZJMK 21.04.16 600 000,00
75008602 MS VZS ČČK Nové Mlýny Pořízení záchranného plavidla pro zajištění záchranné činnosti na vodním díle Nové Mlýny 27. ZJMK 23.06.2016 700 000,00
00599395 Obec Horní Loučky, č.p. 30 Realizace projektu "Oprava silnice III/3898 po výstavbě kanalizace v obci Horní Loučky" 27. ZJMK 23.06.2016 2 000 000,00
65765885 Centrum AMAVET - Junior Brno Obnova vybavení mobilní učebny pro výuku dopravní výchovy 27. ZJMK 23.06.2016 250 000,00
00283509 Město Blansko Pořízení montovaného systému o 5ks modulů včetně izolace 27. ZJMK 23.06.2016 500 000,00
00283509 Město Pohořelice Projekt Dětské dopravní hřiště Pohořelice – I. etapa 27. ZJMK 23.06.2016 1 000 000,00
00283061 Město Břeclav Projekt Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav II. etapa 27. ZJMK 23.06.2016 750 000,00
00375276 Obec Šerkovice Zimní údržba místní komunikace mezi obcemi Šerkovice a Lomnice, místní část Řepka 2. ZJMK 15.12.2016 60 000,00