foto 1 foto 2

Stavba Multifunkčního centra na zámku Lednice má zelenou

Starosta Lednice Libor Kabát jako představitel sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice a zástupce sdružení firem IMOS Brno, a.s., OHL ŽS, a.s. a UNISTAV, a.s. Oldřich Štercl dnes ve čtvrtek 3. května 2012 podepsali smlouvu o dílo stavební obnovy projektu "Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum".

Sdružení jmenovaných firem zvítězilo ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou 312 832 724 korun bez DPH a termínem plnění do června 2013.

„Výrazně oceňuji spolupráci kraje jak s obcí Lednice, tak se zájmovým sdružením a s Národním památkovým ústavem,“ uvedl při podpisu smlouvy hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a vyjádřil přesvědčení, že znovuobnovení části lednického zámku podpoří další rozvoj regionu. Ujistil zároveň, že stavební práce se nijak nedotknou návštěvníků lednického zámku. „Jde o unikátní chvíli, zařazujeme se tak mezi ty, kteří se podílejí na obnově lednického zámku,“ uvedl hejtman Hašek, který zároveň ujistil, že stavební práce se nijak nedotknou návštěvníků této památky UNESCO. Jihomoravský kraj je jedním ze zakladatelů sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, které je příjemcem dotace z Integrovaného operačního programu.

Jeho členy jsou dále obec Lednice, Masarykova univerzita, Mendlova univerzita a Centrála cestovního ruchu jižní Moravy.
Cílem projektu je nejen vlastní obnova barokních jízdáren a koníren v Lednici, ale i vytvoření kulturního a vzdělávacího centra se zaměřením na komponované kulturní krajiny. V rámci tohoto multifunkčního centra vznikne výuková expozice o Lednicko-valtickém areálu a jeho hodnotách, pro které byl jako druhá kulturní krajina na světě zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO, dále výuková expozice o trvale udržitelném hospodaření v krajině, interaktivní expozice pro děti a mládež a informační centrum o Lednicko-valtickém areálu a biosférické rezervaci Dolní Morava. Multifunkční sál a učebny budou sloužit také studentům Masarykovy univerzity a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. V rámci rekonstruovaných prostor vzniknou i prostory pro krátkodobé výstavy.

Unikátní komplex jízdáren a koníren, dílo věhlasného barokního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu, nebyl téměř po celé 20. století využíván odpovídajícím způsobem, převážně sloužil jako sklady či tělocvična. Díky dotaci z Integrovaného operačního programu se nyní stane živým kulturním centrem národního významu.

foto JMKfoto JMKfoto JMK