1. Činnost útvaru

Útvar interního auditu

   zejména

  • provádí interní audity dle zákona o finanční kontrole
  • provádí interní audity kvality dle normy ČSN EN ISO 9001
  • provádí interní audity systému managementu společenské odpovědnosti dle normy ČSN 01 0391 
  • zajištuje konzultační činnost (např. realizací konzultačních zakázek, připomínkováním interních předpisů a účastí v pracovních týmech)
  • koordinuje proces řízení rizik a vyhodnocuje analýzu rizik
  • poskytuje metodickou pomoc auditorům zřízených příspěvkových organizaci a auditorům obci JMK
  • realizuje činnosti spojené se zveřejňováním interních předpisů

 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností