foto 1 foto 2

Krajský úřad získal osvědčení „Audit rovné příležitosti“

Krajský úřad Jihomoravského kraje získal tento měsíc osvědčení „Audit rovné příležitosti“, který uděluje nestátní nezisková organizace Gender studies o.p.s. Cílem auditu přitom není kontrola, jako například u finančního auditu. Jeho smysl spočívá v identifikaci dobrých praxí, případných mezer v nich a vytvoření individuálního plánu, jak dále rozvíjet rovné příležitosti žen a mužů, politiku antidiskriminace a slaďování práce a soukromého života.

A co audit kromě jiného prokázal?
- 88% zaměstnanců se domnívá, že rovné šance jsou dodržovány
- zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích je vyrovnané (50% na 50%)
- úřad se o své zaměstnané stará a komunikuje s nimi i během rodičovské dovolené, pořádá pro ně školení a nabízí možnosti dalšího vzdělávání. V současné době se připravuje i zřízení firemní mateřské školky, která by měla začít fungovat k 1. 9.2012

Na krajském úřadě byly pro audit využity různé zdroje: vedle vnitřních dokumentů úřadu, jeho webových stránek a inzerce volných pracovních míst rovněž on-line dotazníkové šetření mezi zaměstnankyněmi a zaměstnanci úřadu, osobní rozhovory a skupinová diskuze.