foto 1 foto 2

Vyjádření hejtmana Michala Haška k pochodu Břeclaví

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v neděli 22. dubna 2012 vyjádřil k pochodu Břeclaví:

 

Chtěl bych poděkovat občanům Břeclavi, že navzdory rozhořčení, které ve městě panuje, nepodlehli propagandě extrémistů, nenechali se s nimi spojovat a pochod proběhl bez násilí. Je na policii, aby věc prošetřila a nalezla pachatele. Právě policii bych chtěl dnes poděkovat za profesionální zvládnutí situace, které jsem měl možnost celý den sledovat osobně.
Současně ale musím jako hejtman Jihomoravského kraje vyzvat vládu, aby přestala šetřit na bezpečnostních složkách. Za poslední dva roky přišel okres Břeclav kvůli šetření o 60 policistů, samotné město pak o 20. V celém Jihomoravském kraji pak policie v důsledku škrtů přišla o 500 policistů. Klesání stavů policistů se vždy projeví na růstu počtu trestných činů a vláda svými škrty ohrožuje bezpečnost občanů a jak je vidět, i veřejný pořádek. Občané kvůli těmto škrtům ztrácejí důvěru ve spravedlnost a demokratický právní stát.
Nyní bude na pořadu dne práce na dlouhodobém uklidnění poměrů ve městě a řešení problému soužití se sociálně vyloučenými občany, které občany trápí.

 

Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje