foto 1 foto 2

Rada schválila vyhlášení výzvy v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 19. dubna 2012 schválila vyhlášení 4. výzvy k předkládání grantových projektů do globálního grantu v oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celková výše finanční alokace v rámci této výzvy činí 200 milionů korun. „O tyto prostředky si budou moci požádat subjekty z jižní Moravy. Půjde zejména o podporu vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek a o podporu nabídky v oblasti dalšího vzdělávání,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Výzva k předkládání grantových projektů bude vyhlášena dne 23. dubna 2012 a ukončena dne 6. června 2012. Bližší informace budou zveřejněny na http://opvk.kr-jihomoravsky.cz/  .