foto 1 foto 2

Rada projednala dotace pro sbory dobrovolných hasičů obcí

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 19. dubna 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dotace pro sbory dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 28 milionů korun.

„Jedná se o nejvyšší částku v porovnání s ostatními kraji, hasiči si tuto pomoc jistě zaslouží,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. „Na dobrovolných hasičích stojí Integrovaný záchranný systém, zejména během mimořádných událostí, jako jsou například povodně.“ Jde o dotace určené k zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, které se podílejí nejen na hašení požárů, ale i na záchranných pracích, při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech.

V letošním rozpočtu je určena pro dobrovolné hasiče celková částka 35 milionů korun, zbývajících 7 milionů korun zůstává jako rezerva pro druhé pololetí roku. Rozdělení dotací vychází z Dotačního programu Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí pro Sbory dobrovolných hasičů měst a obcí na období 2009-12, schváleného krajskou radou v roce 2009.

Cílem programu je výrazné zlepšení materiálního vybavení jednotek dobrovolných hasičů zapojených do integrovaného záchranného systému kraje. Ty si mohou za dotace koupit či rekonstruovat automobily, cisternové stříkačky, zásahovou a pracovní výstroj a výzbroj, speciální vybavení pro záchranné a likvidační práce. Těm žadatelům, jejichž žádosti byly posouzeny a doporučeny odbornou komisí, poskytne kraj dotaci maximálně do 70 procent celkových výdajů. Například na nákup zásahového požárního automobilu cisternové automobilní stříkačky (nebo jenom cisterny) se poskytuje dotace v maximální výši jednoho milionu korun.

Přehled navržených dotací ZDE (xls, 80 kB)