foto 1 foto 2

Rada schválila výsledky soutěže o nejlépe opravenou památku

  

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 19. dubna 2012 schválila výsledky soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2011“.
Rada zároveň doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí daru ve výši 150 000 korun farnosti Těšetice jako vlastníku, jehož kulturní památka se v soutěži umístila v kategorii velké stavby na prvním místě. Rada dále schválila poskytnutí darů ve výši 50 000 korun farnosti Kunštát jako vlastníku, jehož kulturní památka se v kategorii velké stavby umístila na druhém místě, farnosti Vranov nad Dyjí jako vlastníku, jehož kulturní památka se v kategorii díla výtvarného umění umístila na prvním místě a farnosti Archlebov, jako vlastníku, jehož kulturní památka se v kategorii drobné stavby umístila na prvním místě.
Cílem soutěže je propagace památek, památkové péče, podpora vlastníků řádně pečujících o památky a seznámení široké veřejnosti s problematikou památkové péče. Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích – velké stavby, díla výtvarného umění a drobné stavby. Během měsíce března proběhlo hlasování prostřednictvím SMS zpráv. „Jejich počet, téměř 11 tisíc, ukázal zvyšující se oblibu soutěže, poprvé se také v soutěži objevily památky technologického charakteru, pro příští rok zvažujeme pro ně vytvoření samostatné kategorie,“ řekl na tiskové konferenci náměstek hejtmana Václav Božek.
Přidělení hlasů jednotlivým památkám je uvedeno ZDE (doc, 103 kB).

 

Rada jmenovala jedenáct ředitelů středních škol

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 19. dubna 2012 jmenovala do funkce jedenáct ředitelů středních škol.
„Schválili jsme výsledky jedenácti prvních konkurzů, jmenovaní ředitelé se své funkce ujmou 1. srpna 2012 na dobu šesti let,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. „Dodržujeme harmonogram, který jsme si nastavili. Další konkurzy probíhají průběžně, druhé kolo konkurzů by mělo skončit koncem května, takže každá rada bude vždy schvalovat další část nových ředitelů škol,“ dodal.
Seznam jmenovaných ředitelů škol ZDE (xls, 46 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMK